TELLEE – rešenje za siguran i bezbedan privatni i poslovni prostor!

Danas, više nego ikada do sada, se potreba za prečišćavanjem vazduha i sterilizacijom poslovnog i privatnog prostora povećava. TELLEE predstavlja jednostavno i sigurno rešenje za eliminaciju opasnih virusa i bakterija  iz Vaše okoline!

Sterilizator i prečišćivač vazduha sa efikasnošću u eliminisanju human coronavirusa 99,9% koja je potvrđena od renomiranih svetskih laboratorija, kao što su Kitasato University (Japan) i Microbac Laboratories, Inc (SAD)!

TELLEE generiše slobodne radikale. Kada se slobodni radikali susretnu sa štetnim materijama oni je brzo okruže. Slobodni radikali napadaju ćelijsku membranu štetnih materija i oštećuju njen DNK. Na taj način slobodni radikali razgrađuju i eliminišu štetne materije.