Sefovi za transfer novca

Najpouzdaniji sefovi za transfer novca i dokumenata. Razmena novca bez direktnog kontakta putem birosefa.
Sef za transfer novca, Sefovi za transfer novcam, Birosef, Vivex Group

Sef za transfer novca VSI

  • Razmena novca bez direktnog kontakta
  • Komunikacija preko interfonskog sistema
  • Interloking sistem
  • Otpornost na metke
  • Osvetljenje i kamera unutar sefa

Šta su sefovi za transfer novca?

Sefovi za transfer novca

 

Vivex Group prodaje savremene i kvalitetne sigurnosne opreme kao što su sefovi za tranfer novca i opreme za poslovanje sa gotovim novcem, uz potpunu postprodajnu podršku.

 

Vivex Group d.o.o. je kao osnovni cilj postavio zadovoljenje zahteva kupaca i stalno unapređenje performansi poslovanja. Saglasno tome, proizvodi iz naše ponude predstavljaju opremu vrhunskog kvaliteta i pouzdanosti, koja u potpunosti može da odgovori zahtevima savremenog poslovanja. Vivex Group d.o.o. poseduje stručan i efikasan tim spreman da u svakom momentu pruži kvalitetnu uslugu kupcima. Rezultat prethodno navedenog je dugačka lista naših stalnih kupaca.

 

Visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga koje kompanija nudi, prepoznat je kod velikog broja klijenata, pre svega poslovnih banaka, Narodne Banke Srbije, CIT kompanija, državnih ustanova i javnih preduzeća, kazina, menjačnica i drugih. Svoje proizvode Vivex Group d.o.o. izvozi u zemlje regiona, sa ciljem daljeg širenja i jačanja pozicija na svetskom tržištu.

Osnovna delatnost preduzeća PJ servis je redovno – preventivno održavanje i servisiranje opreme za poslovanje gotovim novcem.

 

Brza i kvalitetna usluga je osnovni cilj poslovanja Vivex  Group, PJ Servis-a. Svoje usluge Vivex Group d.o.o. , PJ Servis vrši na celoj teritoriji Republike Srbije. Pored ulsuge redovnog održavanja koje ugovaramo na dvomesečnom, kvartalnom i/ili  šestomesečnom nivou, našim klijentima usluge našeg servisa su dostupne po pozivu u najkraćem mogućem roku.

 

Zahvaljujući tome, kao i visokom nivou stručnosti zaposlenih, Vivex Group d.o.o., predstavlja vodeće preduzeće u ovoj oblasti u Srbiji