Brave

Veliki izbor kvalitetnih elektronskih brava i zaštita za brave.
automatske elektronske brave, elektronske magnetne brave, hotelske elektronske brave, elektronske brave za ulazna vrata, elektronske brave za vrata, elektronske brave sa karticom, elektronske brave, brave

Mehanička zaštita za brave DRUMM

 • „Geminy“ tehnologija eliminiše sve slabe tačke konvencionalnog cilindra
 • Patentirana dvopolna tehnologija omogućava 22 milijarde kombinacija zaključavanja
 • Uz svaki proizvod se dobija i kod kartica
automatske elektronske brave, elektronske magnetne brave, hotelske elektronske brave, elektronske brave za ulazna vrata, elektronske brave za vrata, elektronske brave sa karticom

Automatska elektronska brava WITKKOPP

 • Elektronska brava
 • Kompatabilna sa postojećim sistemima brava
 • Mogućnost daljinskog upravljanja
 • Jednostrani ili dvostrani pristup
automatske elektronske brave, elektronske magnetne brave, hotelske elektronske brave, elektronske brave za ulazna vrata, elektronske brave za vrata, elektronske brave sa karticom

Elektronska magnetna brava PyLocx

 • Spoljašnji deo nema klasičnu ključaonicu
 • Jedinstven kod za svaki ključ
 • Vidljivi deo je otporan na vandalizme, i koristi se kao predajnik do brave
 • PIN kod zaštita svakog ključa

Šta su elektronske brave?

Elektronski brave ili sistemi kontrole prolaska i pristupa imaju bolje mogućnosti za prilagodjavanje potrebama svakog korisnika ponaosob za razliku od mehaničkih sistema. Jednostavnim postavljanjem informacija preko računara, sistem se može izmeniti i prilagoditi aktuelnim zahtevima.

 

Sve dozvole i ključevi za prolazak pored elektronskih kontrolnih tačaka (zidni čitači, elektronske brave) se nalaze u bazi podataka koje samo korisnik može menjati. Jednostavnim izmenama u računarskom programu, mogu se programirati čip-ključevi (kartice, privesci sa čipom, satovi sa čipom, iButton čip ključevi, nalepnice sa čipom).

 

Mogu se dodavati novi korisnici, korigovati prava prolaska postojećih korisnika, brisati izgubljene čip-kartice ili pratiti kretanje korisnika kroz ceo objekat koji se kontroliše.