Kasete za novac

  1. pregledno i sigurno držanje novca

Ulošci za novac

  1. više različitih dimenzija

Šrederi

  1. efikasno uništavanje dokumenata
  2. efikasno uništavanje kartica i CD-ova

Plastifikatori

  1. plastifikatori različitih dimenzija