EN

brojač novca NC 6000

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 6. mogućnost nadogradnje softvera

brojač novca NC 3500

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera

brojač novca iHunter

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 3 valute
 3. dva odeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. skeniranje serijskih brojeva EUR i USD
 6. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 7. mogućnost nadogradnje softvera

brojač novca iSniper

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 3 valute
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera

brojač novca STD-5

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 3. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 4. mogućnost nadogradnje softvera

brojač novca FC 2

 1. tri brzine brojanja
 2. detekcija po dužini novčanica
 3. odlične performanse brojanja