mehanička zaštita za brave DRUMM

 1. "geminy" tehnologija eliminiše sve slabe tačke konvencionalnog cilindra
 2. patentirana dvopolna tehnologija omogućava 22 milijarde kombinacija zaključavanja
 3. uz svaki proizvod se dobija i kod kartica

automatska elektronska brava WITKKOPP

 1. elektronska brava
 2. kompatabilna sa postojećim sistemima brava
 3. mogućnost daljinskog upravljanja
 4. jednostrani ili dvostrani pristup

elektronska magnetna brava PyLocx

 1. spoljašnji deo nema klasičnu ključaonicu
 2. jedinstven kod za svaki ključ
 3. vidljivi deo je otporan na vandalizme, i koristi se kao predajnik do brave
 4. PIN kod zaštita svakog ključa