EN

VIVEX GROUP d.o.o.

Prodaja savremene i kvalitetne sigurnosne opreme i opreme za poslovanje sa gotovim novcem, uz potpunu postprodajnu podršku.

Vivex Group d.o.o. je kao osnovni cilj postavio zadovoljenje zahteva kupaca i stalno unapređenje performansi poslovanja. Saglasno tome, proizvodi iz naše ponude predstavljaju opremu vrhunskog kvaliteta i pouzdanosti, koja u potpunosti može da odgovori zahtevima savremenog poslovanja. Vivex Group d.o.o. poseduje stručan i efikasan tim spreman da u svakom momentu pruži kvalitetnu uslugu kupcima Rezultat prethodno navedenog je dugačka lista naših stalnih kupaca.

Visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga koje kompanija nudi, prepoznat je kod velikog broja klijenata, pre svega poslovnih banaka, Narodne Banke Srbije, CIT kompanija, državnih ustanova i javnih preduzeća, kazina, menjačnica i drugih. Svoje proizvode Vivex Trading izvozi u zemlje regiona, sa ciljem daljeg širenja i jačanja pozicija na svetskom tržištu.